Examene


 • REZULTATELE EXAMENULUI DE CERTIFICARE 2021 SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

 • REZULTATE EXAMEN DE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 Specializarea asistent medical generalist

 • PRECIZARI CONTESTATII

 • MODEL CERERE CONTESTATII
 • PROGRAMAREA PE SALI A CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE, SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

  IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021, SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

  IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021, SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

  REZULTATELE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 5,
  SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST,
  SESIUNEA AUGUST 2020


  REZULTATELE PREZENTĂRII ONLINE A PROIECTULUI, SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST, SESIUNEA AUGUST 2020 18.08.2020

  REZULTATELE PREZENTĂRII ONLINE A PROIECTULUI,
  SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST,
  SESIUNEA AUGUST 2020 -17.08.2020


  PROGRAMAREA IN VEDEREA DESFASURARII ON-LINE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE NIVEL 5,
  SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST,
  SESIUNEA AUGUST 2020

  SESIUNEA IULIE 2020

  R E Z U L T A T E
  "Examen de certificare nivel 5,
  specializarea Asistent medical de farmacie. "

  "Examen de certificare nivel 5, specializarea Asistent medical de farmacie. Sustinerea on-line a proiectului"

  EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE - SESIUNEA 2020 NOU [update 10 12 2019]

 • Calendarul examenului de certificare 2020
 • Alegerea temelor de proiect absolventi 2020
 • In atentia candidatilor care provin din seriile anterioare • • EXAMENE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE 2019 GRAFICUL desfăşurărli examenului de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor invăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, aprobat prin Ordinul nr. 4824/2018. Sesiunea august 2019 - Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

  • EXAMENE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFES1ONALE 2019 GRAFICUL desfăşurării examenului de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor invăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, aprobat prin Ordinul nr. 4824/2018 Sesiunea iulie 2019 - Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

  • In atenţia candidaţilor din seriile anterioare cu privire la examenul de certificare a competenţelor profesionale Sesiunile iulie şi august 2019


  • EXAMENE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFES1ONALE 2019 GRAFICUL desfăşurării examenului de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor invăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, aprobat prin Ordinul nr. 4824/2018 Sesiunea iulie 2019 - Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

  • EXAMENE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE 2018

  • In atentia candidatilor din seriile anterioare cu privire la examenul de certificare a competentelor profesionale - Sesiunile iulie si august 2018

  EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE 2017-2018 NOU [update 13 10 2017]

 • GRAFICUL EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE - NIVEL V - ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018

 • EXAMEN ABSOLVIRE 2017 NOU [update 01 03 2017]

  ♦ Extras din ORDIN Nr. 5005/ 2 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal [update 05 mai 2017]
  ♦ In atentia candidatilor proveniti din seriile anterioare
  ♦ GRAFIC ADMITERE
  ♦ ORDIN nr. 5005 din 2 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal În temeiul prevederilor art. 44 din Legea educaţiei  EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICARILOR PROFESIONALE, INVATAMANT POSTLICEAL, ANUL SCOLAR 2015-2016 NOU [update 13ian2016]

  ♦ Teme proiecte de diploma
  ♦ În atenția candidaților proveniți din seriile anterioare !
  ♦ Calendar examen de certificare competente 2016
  ♦ Metodologie de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal  EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICARILOR PROFESIONALE, INVATAMANT POSTLICEAL, ANUL SCOLAR 2014-2015

  ♦ În atenția candidaților proveniți din seriile anterioare !

   In conformitate cu art. 19 (al.1 și al.4) din O. MEN nr. 5.005 din 2 decembrie 2014, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, Candidații care provin din seriile anterioare anului în care se susţine examenul de certificare solicită în scris Comisiei Județene de Evaluare și Certificare (la Inspectoratul Școlar Județean Neamț) aprobarea pentru înscrierea la examen anexând cererii, copia de pe foaia matricolă.
   Înscrierile candidaților din seriile anterioare pentru susţinerea examenelor care au ca probă de examen realizarea unui proiect se fac, de regulă, înainte de începerea semestrului al II-lea a anului şcolar.
   În acest caz, la înscriere, candidaţii consultă lista temelor proiectelor pentru respectiva calificare şi depun o cerere de realizare a proiectului cu tema pentru care au optat.

  ORDIN Nr. 5005 din 2 decembrie 2014, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal

  ORDIN Nr. 4464 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2014 - 2015
  Examene certificare a competentelor profesionale 2014

  GRAFICUL desfăşurării examenului de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 3 avansat, aprobat prin O.MEN nr. 5332/2013.

  Sesiunea iulie 2014

  Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
  • înscrierea candidaţilor: 1-4 iulie 2014;
  • Desfăşurarea probei practice: 7-8 iulie 2014;
  • Desfăşurarea probei scrise: 9 iulie 2014;
  • Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 10 iulie 2014;
  • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 11 iulie 2014; • Susţinerea proiectului: 14-15 iulie 2014;
  • Afişarea rezultatelor finale: 16 iulie 2014.

  Sesiunea august 2014


  Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
  • înscrierea candidaţilor: 4-8 august 2014;
  • Desfăşurarea probei practice: 11-12 august 2014;
  • Desfăşurarea probei scrise: 13 august 2014;
  • Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 14 august 2014;
  • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 18 august 2014;
  • Susţinerea proiectului: 19 - 20 august 2014;
  • Afişarea rezultatelor finale: 21 august 2014.

  ANUNT cuantum taxa examen de absolvire 2014

  2013:     Baza legislativa    |    Examene de absolvire   |    Examene certificare a competenţelor profesionale

  Baza legislativa

  Ordinul Nr.6327 din 27.11.2012 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2012-2013
  ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
  ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 869 din 20 decembrie 2012
  »»» Descarca [fisier pdf]


  Examene de absolvire

  • Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire la învăţământul postliceal - nivel 3 avansat, sesiunea ianuarie-februarie:

  - Înscrierea candidaţilor: 21-25 ianuarie 2013
  - Desfăşurarea probei practice: 28-29 ianuarie 2013
  - Desfăşurarea probei scrise: 30 ianuarie 2013
  - Afişarea rezultatelor la proba
  scrisă: 31 ianuarie 2013
  - Depunerea şi soluţionarea
  contestaţiilor la proba scrisă: 31 ianuarie 2013
  - Susţinerea proiectului: 1-2 februarie 2013
  - Afişarea rezultatelor finale: 4 februarie 2013.

  • Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire la învăţământul postliceal - nivel 3 avansat, sesiunea iulie:

  - Înscrierea candidaţilor: 1-5 iulie 2013
  - Desfăşurarea probei practice: 8-9 iulie 2013
  - Desfăşurarea probei scrise: 10 iulie 2013
  - Afişarea rezultatelor la proba
  scrisă: 11 iulie 2013
  - Depunerea şi soluţionarea
  contestaţiilor la proba scrisă: 11 iulie 2013
  - Susţinerea proiectului: 12-13 iulie 2013
  - Afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2013.

  • Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire la şcoala postliceală - nivel 3 avansat, calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea august:

  - Înscrierea candidaţilor: 5-9 august 2013
  - Desfăşurarea probei practice: 12-13 august 2013
  - Desfăşurarea probei scrise: 16 august 2013
  - Afişarea rezultatelor la proba
  scrisă: 16 august 2013
  - Depunerea şi soluţionarea
  contestaţiilor la proba scrisă: 16 august 2013
  - Susţinerea proiectului: 19-20 august 2013
  - Afişarea rezultatelor finale: 21 august 2013.


  Examene certificare a competentelor profesionale

  • Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor anului de completare învăţământ special - nivelul 2 de calificare şi ale absolvenţilor anului de completare - formele de învăţământ seral şi cu frecvenţă redusă - nivelul 2 de calificare, sesiunea ianuarie:

  - Înscrierea candidaţilor: 8-9 ianuarie 2013
  - Desfăşurarea probelor de examen: 10-11 ianuarie 2013
  - Afişarea rezultatelor finale: 11 ianuarie 2013.

  • Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor programului „A doua şansă“ şi ale absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 2 de calificare, sesiunea mai:

  - Înscrierea candidaţilor: 7-10 mai 2013
  - Desfăşurarea probelor de examen: 13-14 mai 2013
  - Afişarea rezultatelor finale: 14 mai 2013.

  • Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor de liceu - filiera tehnologică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai-iunie:

  - Înscrierea candidaţilor: 24-25 mai 2013
  - Desfăşurarea probelor de examen: 3-6 iunie 2013;
  - Afişarea rezultatelor finale: 7 iunie 2013.

  • Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor anului de completare învăţământ special - nivelul 2 de calificare, sesiunea iunie:

  - Înscrierea candidaţilor: 24-25 iunie 2013
  - Desfăşurarea probelor de examen: 26-27 iunie 2013
  - Afişarea rezultatelor finale: 28 iunie 2013.

  • Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor programului „A doua şansă“ şi ale absolvenţilor anului de completare, stagiilor de pregătire practică - nivelul 2 de calificare, sesiunea august:

  - Înscrierea candidaţilor: 5-9 august 2013
  - Desfăşurarea probelor de examen: 12-13 august 2013
  - Afişarea rezultatelor finale: 16 august 2013.

  • Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor de liceu - filiera tehnologică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august:

  - Înscrierea candidaţilor: 5-9 august 2013
  - Desfăşurarea probelor de examen: 12-13 august 2013
  - Afişarea rezultatelor finale: 16 august 2013.

  GALERIE FOTO

  Despre noi

  Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ vizează dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională centrat pe elev în contextul unui învăţământ modern, promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil care stimulează instruirea profesională de calitate, cheia succesului acestor acţiuni fiind seriozitatea şi rigurozitatea.

  CONTACTEAZA-NE

  Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 19, cod 610004, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ
  Telefon: 0233.230182
  FAX: 0233.230182
  E-mail: secretariat_pss@yahoo.com